Pravidla použití www.mapasluzeb.cz

 1. Provozovatelem služby je Petr Pařízek, IČ 711 07 762, DIČ: CZ7705311009, sídlem podnikání Okružní 2054, 288 02 Nymburk.
 2. Uživatelem služby je fyzická osoba, fyzická osoba podnikající či právnická osoba v zastoupení, pokud se rozhodne k využití služeb bezplatné registrace na mapasluzeb.cz
 3. Návštěvníkem je fyzická osoba, fyzická osoba podnikající či právnická osoba v zastoupení, využívající informace zveřejněné na mapasluzeb.cz uživatelem.
 4. Registrace na mapasluzeb.cz, vkládání záznamu a následné zveřejnění je zdarma. Stejně tak, jako případné úpravy, opravy či změny informací, prováděné uživatelem.
 5. Doba zveřejnění vloženého záznamu je 4 roky, minimálně však po dobu funkčnosti mapasluzeb.cz.
 6. Uživatel může dle vlastního uvážení využít doplňkové služby provozovatele, a to oproti úhradě nebo v rámci nabídky bezplatně.
 7. Provozovatel do 10 pracovních dnů od data úhrady doplňkové služby vystaví a zašle daňový doklad.
 8. Pro vystavení daňového dokladu zašle uživatel provozovateli podklady k vystavení daňového dokladu.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit záznam, který odporuje dobrým mravům, platným zákonům či je v rozporu se zaměřením mapasluzeb.cz
 10. Provozovatel je plátcem DPH
 11. Všechny ceny za doplňkové služby jsou uvedeny včetně DPH.
 12. Provozovatel neposkytne ani nepředá kontaktní údaje poskytnuté uživatelem při registraci třetí straně. Toto se netýká veřejně zobrazených informací v uživatelem vloženém záznamu ke zveřejnění.
 13. Provozovatel nenese odpovědnost za pravdivost a aktuálnost informací vložených uživatelem ke zveřejnění.
 14. Tyto pravidla jsou platná od 20.7.2021.